1403/01/30
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه فصلی تراکم جمعیت زوپلانکتون،در رابطه با بعضی فاکتورهای فیزیکی شیمیایی شهرستان اراک،استان مرکزی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!