1403/01/26
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه فونستیکی شاخه گردان تنان در شهرستان اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مطالعه فونستیکی، گردان تنان، تنوع، شهرستان اراک
سال 1392
پژوهشگران سمانه انصاری(دانشجو)، علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)

چکیده

روتیفرا به علت تنوع، فرآوانی زیاد و حضور در بیشتر اکوسیستم های آبی به عنوان یکی از مناسب ترین غذاهای زنده جهت تغذیه آغازین لارو ماهیان مورد استفاده است. با توجه به گزارشات اندک و پراکنده در مورد گونه های این شاخه در ایران هنوز به درستی آمار دقیقی از گردان تنان موجود در سطح کشور و نحوه پراکنش آنها وجود ندارد. در پژوهش حاضر، مطالعه فنوستیکی گردان تنان شهرستان اراک طی سال های 1391-1392 بررسی شد، نمونه ها پس از جمع آوری از محیط، موقعیت جغرافیائی محل نمونه برداری توسط GPS ثبت و به آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه اراک انتقال یافتند. در آزمایشگاه نمونه های گردان تن از سایر گروه های جانوری میکروسکوپی جداسازی و در گلیکوالکل 7 درصد و یا فرمالدهید 5 درصد تثبیت شدند. نمونه ها با استفاده از کلید شناسایی معتبر مثل، Sharma and Michel (1985) Ward and Whipple (1959) Wallace (2001) شناسایی گردیدند، سپس به مطالعه فونستیکی گونه های مختلف یافت شده و مطالعه پراکنش، تراکم و تنوع گردان تنان مبادرت شد. در کل 25 گونه متعلق به 11 جنس و 8 خانواده شناسایی شد که لیست گونه ها به شرح زیر می باشد: