1403/01/30
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فون زنبورهای زیرخانواده (Hym.: Chrysididae)؛ Chrysidinae در شمال غرب ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1390
مجله آفات و بيماريهاي گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران لیلی پوررفیعی ، حسینعلی لطفعلی زاده ، علیرضا شایسته فر (مرحوم) ، مینا رمضانی

چکیده

زنبورهای خانواده Chrysididae به دلیل رنگ آمیزی براقی که دارند گروه جالبی از زنبورها به شمار می آیند که در ایران کمتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق تعداد 30 گونه متعلق به 9 جنس از زنبورهای زیرخانواده Chrysidinae از خانواده Chrysididae در شمال غرب کشور جمع آوری و مطالعه گردید. از میان گونه های شناخته شده، 25 گونه برای فون ایران جدید می باشند. تعدادی از نمونه ها نیز برای دنیا جدید بودند که به دلیل کم بودن تعداد نمونه های آنها بطور کامل توصیف نشدند. کلیدهای شناسایی مربوط به جنس ها به همراه تصاویر مربوطه ارائه گردیده است. لیست گونه های جمع آوری شده در این تحقیق عبارتند از: Chrysis angustifrons Abeille, 1878; Chrysis annulata Buysson, 1887; Chrysis comta F?rster، 1853; Chrysis concolor Mocs?ry, 1892; Chrysis fulgida Linnaeus, 1761; Chrysis gracillima F?rster, 1853; Chrysis grohmanni boloivari Dahlbom, 1854; Chrysis kokandica Radoszkowski, 1877; Chrysis leachii Shuckard, 1836; Chrysis marginata Mocsary, 1889; Chrysis pulchella Spinola, 1808; Chrysis pyrrhina Dahlbom, 1845; Chrysis rubricate Mocsary, 1902; Chrysis soror Dahlbom, 1854; Chrysis near subanalis Linsenmaier, 1968; Chrysis taczanovski Radoszkowski، 1876; C hrysis viridissima Klug, 1845 ; Spinolia dournovi (Radoszkoowski، 1866) ; Spintharina vagans Radoszkowski, 1887; Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758) ; Hedychridium dzhanelidzei Semenov, 1967; Hedychrum flavipes temperatum Linsenmaier 1959; Holopyga punctatissima Dahlbom, 1854; Omalus biaccinctus (Buysson، 1893) ; 1854; P eudomalus bergi (Semenov، 1932).