1403/01/26
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی خانواده های الرو ماهی درالیه های سطحی آب دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان )اردیبهشت ماه 0931)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ایکتیوپلانکتون؛ بندرعباس؛ فراوانی؛ خصوصیات مورفومتریک
سال 1393
مجله مجله علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي
شناسه DOI
پژوهشگران مریم عباس زاده ، علیرضا شایسته فر (مرحوم) ، علی سالارپوری ، احمد همتا

چکیده

چکیده هدف از این تحقیق شناسایی خانواده های لارو ماهیان موجود در لایه های سطحی دریای عمان درمحدوده ی شرق استان هرمزگان بود. بدین منظور طی سه روز در اردیبهشتماه سال 1390 از 14 ایستگاه جداگانه توسط تور بونگو با چشمه ی 500 میکرون و بصورت کشش مورب، توسط شناور تایلندیPrantlay 10نمونه برداری ها از دریای عمان صورت گرفت و فاکتورهای غیر زیستی (دما، شوری و PH) نیز از هر ایستگاه ثبت گردید. فراوانی لارو ماهیان در لایه های سطحی نسبت به خوریات بسیار کمتر است. تعداد لاروهای نمونه برداری شده 125 قطعه بود و نمونه های غالب به ترتیب آنچوی ماهیان، بزماهیان و شورت ماهیان و نیم منقار ماهیان بودند که مجموعا 45 درصد نمونه ها را تشکیل می دادند. در این تحقیق ایستگاههای 3 و 10 و 13 دارای بیشترین تنوع و ایستگاه12 دارای بیشترین فراوانی بود. علاوه برآن در بعضی از ایستگاهها لاروی مشاهده نشد و درمجموع بیشتر لاروماهیان در مرحله بعد از خمیدگینوتوکورد قرار داشتند.