1403/05/04
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اکوفونستیکی شته بر روی گیاهان تیره گلسرخیان منطقه قمصر کاشان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شته، خانواده گلسرخیان، کاشان، فونستیکی، اکولوژی
سال 1399
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، سید مهدی طالبی(استاد راهنما)، سیدنوراله موسوی(استاد مشاور)، زینب مرنجبان(دانشجو)

چکیده

شته یکی از مهمترین حشرات است که روی گیاهان مختلف زندگی کرده و از آنها تغذیه می کند.