1403/01/26
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سیستماتیک و پراکنش سوسمار چشم ماری در استان مرکزی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سیستماتیک، پراکنش، سوسمار چشم ماری، لاسرتیده، استان مرکزی
سال 1392
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، مجید مهدیه(استاد مشاور)، نصرالله رستگار پویانی(استاد راهنما)، اعظم فرهادی(دانشجو)

چکیده

پژوهش حاصل به منظور مطالعه پراکندگی جغرافیایی سوسمار چشم ماری در شهرستان های اراک و شازند انجام شد. نمونه برداری برای این تحقیق در شهریور 90 و تیرماه 91 صورت گرفت و تعداد 34 نمونه سوسمار چشم ماری از این دو شهرستان صید شد. نمونه برداری با دست انجام گردید و نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه و عکس برداری، در الکل 70 درصد فیکس شدند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی پراکنش جغرافیایی این سوسمار بود. مطالعه بر پایه صفات مورفولوژی بعلاوه مشاهدات بیولوژیک و اکولوژیک خاص ریستگاه و پراکنش آن ها بود. نتایج حاصل از آنالیز صفات مورفولوژیک نشان می دهد که سوسمار چشم ماری دراین دو شهرستان پراکنش یکسانی ندارد و پراکنش آن در شازند بیشتر از اراک است.