1403/05/04
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ویراستاری علمی کتاب :جانور شناسی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
جانور شناسی
سال 1396
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)

چکیده

کتاب حاضر مرروی بر مباحث روز جانور شناسی می باشد که نویسنده کتاب در قالب 22 شاخه و 495 صفحه آن را ارائه نموده است. کتاب حاضر توسط اینجانب ویراستاری علمی شده است.