1403/04/30
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه بیولوژیکی نماتودای غیر انگلی در 3 سد خاکی کشاورزی اطراف اراک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
پژوهشگران امیر علی محمدی ، علیرضا شایسته فر (مرحوم) ، فرانک شیرازی

چکیده

ثبت نشده‌است!