1403/01/26
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهره برداری اقتصادی از تالاب میقان اراک با استفاده از کشت انبوه جلبک سبز دونالیا (Dubaliella)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
پژوهشگران مجید مهدیه ، حسین صالحی ، علیرضا شایسته فر (مرحوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!