1403/01/30
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسائی بیوسیستماتیک لارو ماهیان سطح زی در آب های دور از ساحل دریای عمان (محدوده استان هرمزگان)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شناسائی بیوسیستماتیک ،لارو ماهیان سطح زی، ساحلی، دور از ساحل دریای عمان، محدوده استان هرمزگان
سال 1392
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، احمد همتا(استاد راهنما)، علی سالاری پور(استاد مشاور)، مریم عباس زاده(دانشجو)

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی خانواده لارو ماهیان موجود در لایه های سطحی دریای عمان در محدوده ی استان هرمزگان به منظور کمک به مدیریت منابع شیلاتی دریای عمان و خلیج فارس می باشد. در طی این پژوهش نمونه ها از دو منطقه ی نزدیک و دور از ساحل جمع آوری گردید. نمونه های دور از ساحل طی سه روز ( اردیبهشت ماه 1390) از چهارده ایستگاه انتخاب شده در طول ساحل دریای عمان، ونمونه های نزدیک ساحل طی سه روز در ماه های خرداد، مرداد و دی1390 جمع آوری شدند. جمع آوری نمونه ها توسط تور بونگو با چشمه ی 500 میکرون و بصورت کشش مورب با زاویه ی 45 درجه، با کمک شناور تایلندی Prantlay 10 (برای ایستگاه های دور از ساحل) و قایق موتوری( برای ایستگاه های نزدیک ساحل) صورت گرفت و همزمان فاکتور های دما، شوری و PH هر ایستگاه نیز ثبت گردید. PH دریای عمان در حدود 2/8، شوری آن در حدود Psu 36 و دمای آن بطور متوسط در زمستان بین 20 تا 25 درجه و در تابستان بین 25 تا 29 درجه سانتیگراد است. در آب های دور از ساحل 14 ایستگاه در نظر گرفته شده بود، و نمونه های غالب به ترتیب آنچوی ماهیان ، بزماهیان و شورت ماهیان و نیم منقار ماهیان بودند. نمونه های نزدیک ساحل از 5 ایستگاه و در سه فصل جمع آوری شدند که نمونه های غالب بطور کلی به ترتیب Clupeidae Sillaginidae, و Sparidae بودند. تنوع نمونه های درو از ساحل بسیار بیشتر از نمونه های نزدیک ساحل، اما فراوانی آن ها در مقایسه با نمونه های نزدیک ساحل کمتر بود. فراوانی نمونه های نزدیک ساحل در فصل بهار بیشتر از بقیه ی فصول بود. تنها خانواده مشترک بین دو منطقه Sillaginidae بود. امید است که با نمونه برداری به دفعات بیشتر و در مقیاس وسیع تر بتوان پراکنش زمانی و مکانی لارو ماهیان محدوده استان هرمزگان را تعیین کرد.