1403/05/04
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی صفات انذازشی جهت تشخیص دوشکلی جنسی عقرب Hottentotta saulcyi
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
دو شکلی جنسی، صفات اندازشی،
سال 1398
مجله زيست شناسي جانوري تجربي
شناسه DOI
پژوهشگران شهرام نعمت الهی ، علیرضا شایسته فر (مرحوم) ، علیرضا پسرکلو

چکیده

در جانوران دوشکلی جنسی می تواند بر اساس ویژگی های موفولوژیکی با مقایسه صفات اندازشی باشد. در عقرب به جز چند گونه که دو شکلی جنسی دارند در بقیه گونه ها اختلاف قابل توجه ای مشاهده نشده است. در این مطالعه 12 صفت اندازشی مورد توجه قرار گرفته است.......