1403/04/30
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جانور شناسی عملی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
جانور شناسی، آزمایشگاه
سال 1391
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)

چکیده

در این مجموعه به صورت تلفیقی جانور شناسی تئوری و عملی جهت دانشجویان رشته های مختلف، میکروبیولوژی، دامپزشکی، بیوتکنولوژی، دامپروری و کشاورزی، بر مبنی سرفصل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ارائه شده است.