1402/09/09

علی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Ecological assessment of Iran’s terrestrial biomes for wildlife conservation Amir Ansari, Mansour Ghorbanpour, Ali Kazemi, Khalil Kariman (2023)
بررسی پیامدهای محیط‌ زیستی تولید سیمان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات نجمه سرگلزایی، فاطمه عین الهی پیر، علی کاظمی، نرجس اوکاتی (1402)
ارزیابی چرخه حیات زیرسامانه‌های بارگیری گاز، مایع، کانتینر، فله و تانکر در بندر پتروشیمی سمانه فیاض، مظاهر معین الدینی، شراره پورابراهیم، علی کاظمی، بنیامین خوشنویسان (1401)
Life cycle assessment of reverse osmosis for high-salinity seawater desalination process: Potable and industrial water production samaneh fayyaz, siavash khadem masjedi, Ali Kazemi, Eshagh khaki, mazaher Moeinaddini, Stig Olsen (2022)
Determination of toxic metal burden and related risk factors in pregnant women: a biological monitoring in Sabzevar, Iran mojtaba hadavifar, Esmail mohammadnia, Sahar Rasaeifar, Hamid Heidarian Miri, Mitra Rastakhiz, Mohammad Mohammad‑Zadeh, Rahim Akrami, Behnaz Souviz, Ali Kazemi (2022)
Health risk assessment of total chromium in the qanat as historical drinking water supplying system Ali Kazemi, Milad Esmaeilbeigi, Zahra Sahebi, Amir Ansari (2022)
Determination of iron and nickel metals in the muscle of fish Terapon puta محمد قلی زاده، بهروز محمدزاده، علی کاظمی (1400)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی و ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین گرد و غبار حاصل از صنعت کربنات کلسیم علی کاظمی، آزاده کاظمی، امیر انصاری، کاربر ژیرو کاربر (1402)
ارزیابی چرخه حیات خدمات بندری در بندر ماهشهر علی کاظمی، مظاهر معین الدینی، کاربر ژیرو کاربر (1401)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته