1403/04/30
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی حذف آلاینده آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین با استفاده از نانولوله های کربنی عامل داره شده با گروه آمین با استفاده از روش سطح پاسخ
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
حذف، آنتی بیوتیک ، اکسی تترا سایکلین، نانو لوله کربنی مغناطیسی
سال 1400
پژوهشگران علی کاظمی

چکیده

حضور ترکیبات دارویی در محیط زیست تهدیدی جدی برای بشر تلقی می شود و ورود این مواد به منابع آبی، سبب آلودگی گیاهان، خاک و جانوران شده و مشکلاتی را برای بهداشت عمومی ایجاد می کند، این امر تامین تسهیلات تصفیه فاضلاب در منابع تولید این مواد را ضروری می-نماید تا از رها شدن بی رویه آن ها در محیط زیست جلوگیری به عمل آید. استفاده از نانو جاذب ها روشی نوین با کارایی بالا جهت حذف آنتی-بیوتیک ها از محیط های آبی است. نانو لوله کربنی به دلیل خواص منحصر به فرد خود، از جمله موادی است که می توان جهت حذف آنتی بیوتیک-ها از آن استفاده کرد. در این مطالعه نانو جاذب از نانو لوله های کربنی تهیه شده و سپس به روش حلال گرمایی مغناطیسی گردید. آنالیز های وزن سنجی حرارتی، آنالیز عنصری، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و آنالیز تعیین قدرت مغناطیسی به منظور تشخیص و بررسی ویژگی-های نانوجاذب سنتز شده صورت پذیرفت. سپس این نانوکامپوزیت برای حذف آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین از محلول های آبی در سیستم ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفت. عوامل مؤثر بر میزان جذب مانند pH، مقدار جاذب، زمان تماس و غلظت اولیه ی آنتی بیوتیک مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد بیشترین ظرفیت جذب تعادلی برای آنتی بیوتیک مورد مطالعه 8/122 میلی گرم بر گرم است. نتایج نشان دادند نانوجاذب سنتز شده در این تحقیق از ظرفیت جذب نسبتاً بالایی برای جذب آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین برخوردار و استفاده از این جاذب در سیستم تصفیه ی پساب از نظر محیط زیستی توجیه پذیر می باشد.