1403/05/04
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثرات و کارآیی تصفیه خانه فاضلاب شهری برکیفیت آب تالاب ( مطالعه موردی تالاب میقان اراک)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تصفیه خانه فاضلاب شهری - چکیفیت آب تالاب - تالاب میقان- اراک
سال 1400
پژوهشگران امیر انصاری(استاد راهنما)، علی کاظمی(استاد مشاور)، حسین پناهی(دانشجو)

چکیده

در جهان منابع آبی محدود و آسیب پذیر بوده و دارای ارزش اقتصادی ویژه همراه با اثرات اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی است . با توسعه روز افزون جوامع شهری و افزایش جمعیت شهرها و در نتیجه افزایش نیاز آبی، میزان تولید فاضلاب شهری رشد چشمگیری داشته است. (نایب و همکاران، 1392) از طرفی گسترش صنایع و کارخانه ها نیز مسئله آلودگی محیط زیست بخصوص در اثر فاضلابهای تولیدی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده است . فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند و لذا بایستی آنها را جمع آوری ، پالایش و تصفیه نموده و سپس به گردش آب در طبیعت برگردانید. امروزه تصفیه فاضلاب شهری و دفع مناسب آن به منابع پذیرنده به لحاظ زیست محیطی یکی از ضروری ترین خدمات شهری به شمار می رود .(نور مرادی و همکاران، 1393) در برخی موارد به دلیل ورود فاضلاب ها ی تصفیه نشده به درون آبهای سطحی، و زیرزمینی سبب آلودگی آنها میگردند . امروزه اساسی ترین اقدام در جهت کنترل آلودگی های ناشی از فاضلاب و استفاده مجدد از پسابهای آنها ، احداث تصفیه خانه های فاضلاب و نظارت دقیق بر عملکرد آنها میباشد. بنابر این از دلایل مهم ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب در شهرها ، الف ) تأمین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم، ب ) جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، ج ) بازیابی فاضلاب بدلیل محدود بودن منابع آب شیرین میباشد. لذا انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب شهری مسئله ای مهم و چند بعدی است. (نایب و همکاران، 1392) انتخاب مناسب ترین روش تصفیه برای فاضلاب به طور عمده به ویژگی های آن و بسیاری از پارامترهای دیگر نظیر کنترل آلودگی، نوع استاندارد ، در دسترس بودن و آزمایش پذیر بودن فن آوری، تکنولوژی های آزمایشگاهی و عملکرد کلی ، اثرات زیست محیطی و همچنین پارامترهای اقتصادی از جمله سرمایه گذاری ثابت و هزینه های عملیاتی بستگی دارد