1403/03/29
امیر انصاری

امیر انصاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3245-2303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200737994
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک - دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی محیط زیست
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Ecological assessment of Iran’s terrestrial biomes for wildlife conservation Amir Ansari, Mansour Ghorbanpour, Ali Kazemi, Khalil Kariman (2023)
برآورد و بررسی سرانه پارک ها و فضای سبز شهر خمین با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای مهشاد باقری، امیر انصاری، آزاده کاظمی، محمود بیات، سحر مستعلی حیدری (1401)
Health risk assessment of total chromium in the qanat as historical drinking water supplying system Ali Kazemi, Milad Esmaeilbeigi, Zahra Sahebi, Amir Ansari (2022)
پهنه بندی پدیده ی گردوغبار در استان مرکزی امیر انصاری، امیر هدایتی آقمشهدی (1397)
مقاله ارائه‌شده
بررسی میزان گرد و غبار سطح شهر اراک در یک دوره آماری 30 ساله (1366-1396) فاطمه رضایی، آزاده کاظمی، امیر انصاری، سودابه نامداری (1396)
the cause of non-performance green building in iran فاطمه فلاح، امیر انصاری (1396)
بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی درصنایع پتروشیمی مهرداد هادی پور، امیر انصاری (1395)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررس ی آلودگی فلزات در صدف صخرها ی و رسوبات سواحل جنوبی ا ی ران )مطالعه موردی: عسلویه، منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس( امیر انصاری، علی کاظمی، سیاوش خادم مسجدی، میلاد اسماعیل بیگی، امیر محمد پورحسینی (1402)
بررسی و ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین گرد و غبار حاصل از صنعت کربنات کلسیم علی کاظمی، آزاده کاظمی، امیر انصاری، کاربر ژیرو کاربر (1402)
بررسی آلودگی صوتی و نوری مجموعه دانشگاه اراک آزاده کاظمی، امیر انصاری، رضا جمشیدی (1400)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ارزیابی چرخه عمر محصول علی کاظمی، امیر انصاری (1402)
بهنگام سازی مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک و ظرفیت برد استان مرکزی امیر هدایتی آقمشهدی، امیر انصاری، آزاده کاظمی (1399)
بررسی توزیع زمانی گردو غبار سطح استان مرکزی آزاده کاظمی، امیر انصاری، سودابه نامداری (1396)
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
ابداع