1403/04/02
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین گرد و غبار حاصل از صنعت کربنات کلسیم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بررسی و ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین گرد و غبار حاصل از صنعت کربنات کلسیم
سال 1402
پژوهشگران امیر انصاری(استاد مشاور)، کاربر ژیرو کاربر(دانشجو)، آزاده کاظمی(استاد راهنما)، علی کاظمی(استاد راهنما)

چکیده

بررسی و ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین گرد و غبار حاصل از صنعت کربنات کلسیم