1402/12/06
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی چرخه حیات محصولات کارخانه سیمان سیستان با رویکرد ارزیابی اثرات محیط زیستی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ارزیابی چرخه حیات محصولات کارخانه سیمان سیستان با رویکرد ارزیابی اثرات محیط زیستی
سال 1401
پژوهشگران علی کاظمی(استاد راهنما)

چکیده

ارزیابی چرخه حیات محصولات کارخانه سیمان سیستان با رویکرد ارزیابی اثرات محیط زیستی