1403/03/30
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین شاخص محیط زیستی ردپای آب در فرآیند تولید اوره و آمونیاک مجتمع پتروشیمی پردیس
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
اوره، آمونیاک، ردپای آب، پردیس
سال 1401
پژوهشگران علی کاظمی

چکیده

در ارتباط با آب مجازی تعاریف و مفاهیم متعددی ارائه شده است و هر یک بر آن است تا از منظری متفاوت میان تولید و مصرف آب رابطه ای برقرار کنند. آب مجازی به مقدار آبی گفته می شود که یک کالا یا یک فرآورده کشاورزی طی فرآیند تولید، مصرف می کند تا به مرحله تکامل برسد. به عبارت دیگر، به طور ساده می توان آب مجازی را مقدار آبی تعریف کرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تولید کالا موردنیاز است . صنایع، مجموعه ای از صنعت های مختلفی است که تمام فعالیت های اقتصادی را که با تولید کالا، خدمات و با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات ساخت بشر سروکار دارد را شامل می شود. باوجود اختلاف نظرها در خصوص تعاریف صنعت، پرفسور مایکل پورتر، یکی از برجسته ترین نظریه پردازان اقتصاد در جهان، صنعت را چنین تعریف می کند: صنعت عبارت است از گروه شرکت هایی که محصولات آن ها جایگزین نزدیکی برای هم هستند. در صنعت، بررسی اثرات متقابل سطح تمرکز بازار و عملکرد بخش صنعت از چندین دهه ی گذشته تابه حال، حوضه پویایی و تحقیقات تجربی را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر توجه کشورهای درحال توسعه به عملکرد بخش صنعت دلایل متعددی دارد. بسیاری از کشورها، صنعتی شدن را معادل متمدن شدن، مستقل شدن و عاملی برای کسب اعتبار جهانی می دانند. ازاین رو، شناخت ارتباط میان نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران، زمینه ساز افزایش مزیت نسبی بخش صنعت خواهد بود. صنعت نه به عنوان یک نوع شیوه تولید، بلکه تنها راه توسعه در جوامع مختلف شناخته شده است