1403/04/02
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
انجام طرح تحقیقاتی و پژوهشی ارزیابی ردپای کربن تولید اوره و آمونیاک مجتمع پتروشیمی پردیس با رویکرد ایزو سری 14000
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ردپای کربن، اوره، آمونیاک، پتروشیمی
سال 1401
پژوهشگران علی کاظمی

چکیده

تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت های صنعتی به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی جهان شناخته می شود به دلیل اینکه در دهه های آینده بر زندگی شهروندان تأثیربسزای می گذارد. تغییرات اقلیمی پیامدهایی برای سیستم های انسانی و طبیعی دارد و می تواند تأثیرات قابل توجهی بر در دسترس بودن منابع، فعالیت های اقتصادی و رفاه انسان داشته باشد. در پاسخ به این موضوع، ابتکارات بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی توسط بخش های دولتی و خصوصی برای کاهش غلظت گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیمی ایجاد شدند. از همین رو، سازمان بین اللملی استاندارد اساس نامه های را منتشر می کند که به مقابله با تغییرات آب و هوایی کمک می کند. این ابتکارات مبتنی بر کمی سازی، نظارت، گزارش و راستی آزمایی انتشار و/یا حذف گازهای گلخانه ای است. بنابراین گزارش ردپای کربن محصولات پتروشیمی پردیس بر اساس این اصول، و روش های مطابق با استانداردهای بین المللی ارزیابی چرخه عمر (LCA) ISO 14040 و ISO 14044، انجام می شود، که علاوه بر شناسایی مشکلات سیستم تولید، به تولید محصولات دوستدار محیط زیست نیز کمک می کند. خانواده ISO 14060،کمی سازی، نظارت، گزارش و اعتبارسنجی یا تأیید انتشار و حذف گازهای گلخانه ای برای حمایت از توسعه پایدار را فراهم می کند.