1403/03/29
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی چرخه حیات زیرسامانه‌های بارگیری گاز، مایع، کانتینر، فله و تانکر در بندر پتروشیمی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی چرخه حیات پیامدهای محیط‌زیستی بارگیری سیاهه انتشار بندر
سال 1401
مجله محیط زیست طبیعی
شناسه DOI
پژوهشگران سمانه فیاض ، مظاهر معین الدینی ، شراره پورابراهیم ، علی کاظمی ، بنیامین خوشنویسان

چکیده

بنادر در انتقال بیش از 80% کالا­ها و مواد نقش دارند. ارزیابی چرخه حیات امکان ارزیابی همزمان پیامدهای محیط‌زیستی را فراهم می‌کند که تاکنون برای بنادر غیرکانتینری انجام نشده است. هدف این مطالعه، ارزیابی چرخه حیات عملیات بارگیری مایع، گاز، کانتینر، فله و تانکر و تعیین موثرترین زیرسامانه‌ها در پیامدهای عملیات بندری است. ارزیابی برای دو محدوده مبدأ تولید تا بندر (محدوده 1) و ورودی بندر تا بارگیری به کشتی (محدوده 2) انجام شده است. واحد عملکردی ، یک میلیون تن بارگیری برای هر زیرسامانه­ بارگیری و سپس در ازای یک میلیون تن بارگیری از کلیه زیرسامانه ­ها درنظر گرفته شده. نتایج نشان داد پیامد­های محیط­زیستی محدوده1 نسبت به محدوده2 بسیار پایین­ تر می­ باشد و بهتر است جهت کاهش پیامد­ها روی عملیات داخل بندر تمرکز گردد. در پیامد گرمایش‌جهانی به‌ازای واحد عملکردی یک‌میلیون تن بارگیری کلی، زیرسامانه گاز بیشترین سهم (در حدود 35%) را دارد که 50% آن ناشی از الکتریسیته و 45% ناشی از فلرینگ است. زیرسامانه فله در حدود 30% سهم دارد که کاملاً ناشی از الکتریسیته است. زیرسامانه مایع در حدود 20% در این پیامد نقش دارد که 95% از آن ناشی از الکتریسیته است. الکتریسیته همچنین بیشترین نقش را در کلیه پیامدهای هر زیرسامانه دارد. به ازای یک‌میلیون تن بارگیری کلی، زیرسامانه‌های فله، مایع و گاز به‌ترتیب بیشترین نقش را در پیامدهای محیط­زیستی دارند. با توجه به نتایج حاصل، پیشنهاد م ی­شود سناریوهای بهبود عملیات بندری با محوریت مصرف الکتریسیته و با در نظر گرفتن منابع تجدید­پذیر تأمین انرژی و حذف فلرینگ با توجه به نقش عمده آن در انتشار کربن تدوین گردد.