1403/04/30
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر مولیبدن در خاک و محصولات کشاورزی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
پساب، آبیاری، تجمع زیستی، بیرجند
سال 1401
پژوهشگران شریف جورابیان شوشتری ، علی کاظمی

چکیده

اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر مولیبدن در خاک و محصولات کشاورزی