1403/04/05
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهر بیرجند بر میزان فلزات در خاک و محصولات کشاورزی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آلومینوم، سلنیوم، آلودگی، بیرجند
سال 1400
پژوهشگران علی کاظمی ، شریف جورابیان شوشتری

چکیده

آبیاری خاک های کشاورزی با پساب های حاصل از ضایعات شهری موجب آلودگی خاک و اینجاد حطرات محیط زیستی می شود. این در حالی است که بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک ایزان نظیر بیرجند با بحران کمبود آب مواجه هستند و نیاز به جهت آبیاری گیاهان بیشتر احساس می شود.