1403/03/29
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده ازپر قمری خانگی به عنوان شاخص زیستی برای بررسی آلودگی فلزات سمی محیط شهری سبزوار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فلزات، قمری، سبزوار، آلودگی
سال 1401
پژوهشگران علی کاظمی(استاد مشاور)

چکیده

استفاده ازپر قمری خانگی به عنوان شاخص زیستی برای بررسی آلودگی فلزات سمی محیط شهری سبزوار