1403/03/30
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Spectrophotometric determiation of L-cysteine by using polyvinylpyrrolidone-stabilized silver nanoparticles in the presence of barium ions Farzad Bamdad, fateme Khorram, Maryam Samet, Kourosh Bamdad, Mohammadreza Sangi, fateme Allahbakhshi (2016)
Development of a Method for a Sensitive Simultaneous Determination of Acetaminophen and Tryptophan in Biological Samples Ali Babaei, Mojtaba Farshbaf, Mohammad Afrasiabi, Farzad Bamdad, Aliyeh Dehdashti (2013)
A Sensor for Simultaneous Determination of Acetaminophen and Codeine at Glassy Carbon Electrode Modified with Multi-Walled Carbon Nanotubes Ali Babaei, Aliyeh Dehdashti, Mohammad Afrasiabi, mitra babazadeh, Mojtaba Farshbaf, Farzad Bamdad (2012)
مقاله ارائه‌شده
بررسی اثر نانوذرات اکسیدمس و مقایسه آن با سایر منابع مس بر رشد و عملکرد لوبیا چیتی محمدرضا سنگی، آتنا بیات، فرزاد بامداد، مجید مهدیه، حمیدرضا دری (1394)
بررسی اثر نانوذرات اکسید روی بر جوانه زنی و.... محمدرضا سنگی، علی قانم، فرزاد بامداد، مجید مهدیه، حمیدرضا دری (1394)
Chemilluminescent determination of hydralazine Afsaneh Safavi, Ghodratollah Absalan, Farzad Bamdad (2010)
flow injection analysis of traces of isoniazid with chemiluminescence detection Afsaneh Safavi, Ghodratollah Absalan, Farzad Bamdad (2007)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تهیه،بهینه سازی و تخلیص فرو سولفات 7 آبه از قراضه آهن محمدرضا سنگی، فرزاد بامداد، مسعود صدیق مفرد (1396)
تهیه سولفات روی و تخلیص آن از سرباره های روی محمدرضا سنگی، فرزاد بامداد، حمید رضا فرجی (1395)
تاثیر یون مس به اشکال مختلف...... مجید مهدیه، محمدرضا سنگی، فرزاد بامداد، آتنا بیات (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته