1403/01/29
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه نانوذرات پایدار شده با پلی وینیل پیرولیدون و کاربرد ان در اندازه گیری اسپکتروفوتومتری ال سیستئین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات نقره ال سیستیین
سال 1390
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، فاطمه خرم(دانشجو)، محمدرضا سنگی(استاد مشاور)

چکیده

تهیه نانوذرات پایدار شده با پلی وینیل پیرولیدون و کاربرد ان در اندازه گیری اسپکتروفوتومتری ال سیستئین