1403/04/02
محمدرضا سنگی

محمدرضا سنگی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8273-0346
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507288461
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Effect of precooking with sodium chloride and citric acid on residual amounts of lead and cadmium in rice Mohammadreza Sangi, Seyed Mehdi Talebi, Mohaddese Hayatpour, Alex اmatsyura (2023)
Effects of nanoparticles treatments and salinity stress on the genetic structure and physiological characteristics of Lavandula angustifolia Mill Seyed Mehdi Talebi, Mehry Askari Mehrabadi, Roya Amiri, Mohammadreza Sangi, Alex اmatsyura (2022)
Spectrophotometric determiation of L-cysteine by using polyvinylpyrrolidone-stabilized silver nanoparticles in the presence of barium ions Farzad Bamdad, fateme Khorram, Maryam Samet, Kourosh Bamdad, Mohammadreza Sangi, fateme Allahbakhshi (2016)
Simultaneous Infrared Spectrometric Determination of Lisinopril and Hydrochlorothiazide in Tablets by Chemometric Methods Sayyed Hamid Ahmadi, Hassan Tavakoli, Mohammadreza Sangi, Majid Amirzadeh (2015)
Multivariate optimization of Cd(II) biosorption onto Ulmus tree leaves from aqueous waste Javad Zolgharnein, Z Adhami, ALI SHAHMORADI, Seyed Nourollah Mousavi, Mohammadreza Sangi (2010)
مقاله ارائه‌شده
بررسی اثر نانوذرات اکسیدمس و مقایسه آن با سایر منابع مس بر رشد و عملکرد لوبیا چیتی محمدرضا سنگی، آتنا بیات، فرزاد بامداد، مجید مهدیه، حمیدرضا دری (1394)
بررسی اثر نانوذرات اکسید روی بر جوانه زنی و.... محمدرضا سنگی، علی قانم، فرزاد بامداد، مجید مهدیه، حمیدرضا دری (1394)
The High Potenial of Scented Geranium Plant (Pelargonium roseum) for Phytoremediation of Heavy metal Nickel Majid Mahdiyeh, Malek Soleimani mehranjani, Mohammadreza Sangi, Mojtaba Yazdani (2009)
ارزیابی پتانسیل گیاه شمعدانی عطری(Pelargonium resum) در جذب و انباشتن سرب مجید مهدیه، محمدرضا سنگی، ملک سلیمانی مهرنجانی، ابوالفضل تقوی (1382)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تهیه سولفات روی هفت آبه از خاک حاوی روی و تخلیص آن محمدرضا سنگی، عباس علی مرادیان، جواد بهاری (1399)
نانو ذرات نیکل اکساید اصلاح شده برای حذف آلاینده ها (رنگ یا فلز ) جواد ذوالقرنین، محمدرضا سنگی، فاطمه اشرفی (1399)
بررسی میزان آلودکی برنجهای پر مصرف........ محمدرضا سنگی، مصطفی دلاور، محدثه حیات پور (1396)
تهیه،بهینه سازی و تخلیص فرو سولفات 7 آبه از قراضه آهن محمدرضا سنگی، فرزاد بامداد، مسعود صدیق مفرد (1396)
تهیه سولفات روی و تخلیص آن از سرباره های روی محمدرضا سنگی، فرزاد بامداد، حمید رضا فرجی (1395)
تاثیر یون مس به اشکال مختلف...... مجید مهدیه، محمدرضا سنگی، فرزاد بامداد، آتنا بیات (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته