1403/01/25
محمدرضا سنگی

محمدرضا سنگی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8273-0346
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507288461
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان آلودکی برنجهای پر مصرف........
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برنج,سرب,کادمیوم,سبوس برنج,سیتریک اسید,نمک طعام
سال 1396
پژوهشگران محمدرضا سنگی(استاد راهنما)، مصطفی دلاور(استاد مشاور)، محدثه حیات پور(دانشجو)

چکیده

این مطالب با هدف بررسی مقایسه ای میزان سرب و کادمیوم و جذب هفتگی آنها در 3 نمونه برنج ایرانی و 5 نمونه وارداتی شهر اراک و بررسی.................