1403/01/25
محمدرضا سنگی

محمدرضا سنگی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8273-0346
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507288461
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی و انتخاب گونه های گیاهی بیش انباشته سازایزوتوپ های غیر رادیواکتیو اورانیوم، سزیوم و استرانسیوم
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
پالایش گیاهی،ریزوفیلتراسیون،استحصال گیاهی،اورانیوم،استرانسیوم،سزیوم،بیش انباشته ساز
سال 1393
پژوهشگران سعید حمیدی ، مجید مهدیه ، محمدرضا سنگی

چکیده

پالایش گیاهی یک تکنولوژی پالایش نوین بر پایه گیاهی است که برای انواعی از مکانهای آلوده به رادیو نو کلئید بکار می رود...........