1403/03/25
سعید حمیدی

سعید حمیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه فیزیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
The use of the SRIM code for calculating radiation damage induced by γ-rays Mahsa Hoseini, Saeid Hamidi, Alireza Mohammadi (2024)
Investigating the Effect of Air Cavities of Sinuses on the Radiotherapy Dose Distribution Using Monte Carlo Method Fatemeh Seif, Mohammad-Reza Bayatani, Saeid Hamidi, Maryam Kargaran (2019)
Investigation of the thermal performance of ⁠natCu target for ⁠63Zn production Malihe Rostampour, Mahdi Sadeghi, Mohammadreza Aboudzadeh, Narges Yousefi, Saeid Hamidi (2018)
Experimental study and nuclear model calculation for 65Zn production Malihe Rostampour, Mohammadreza Aboudzadeh, Mahdi Sadeghi, Saeid Hamidi (2017)
The microdosimetric one-hit detector model to calculate the energy response of radiographic films amir moslehi, gholamreza raies ali, Saeid Hamidi, fariba gheshlaghi (2017)
Validation of GEANT4 simulations for 62,63Zn yield estimation in proton induced reactions of natural copper Malihe Rostampour, Mahdi Sadeghi, Mohammadreza Aboudzadeh, Saeid Hamidi (2017)
تعیین شدت و طیف نوترونهای بهوجودآمده در حین تولید رادیوایزوتوپ18F ناهید حاجیلو، سمیه رخشانی، غلامرضا رئیس علی، سعید حمیدی (1395)
استخراج طیف چشمه های نوترونی 241Am-Be , 252Cf با استفاده از سامانه طیف نگار کره های بانر. محمد علی ورشابی، سعید حمیدی، محمد رضا کاردان، علی اکبر کاظمی موحد (1395)
Theoretical assessment of production routes for 63Zn by cyclotron Malihe Rostampour, Mohammadreza Aboudzadeh, Mahdi Sadeghi, Saeid Hamidi (2016)
MCNP design of thermal and epithermal neutron beam for BNCT at the Isfahan MNSR mahdi monshizadeh, yaser kasesaz, H Khalafi, Saeid Hamidi (2015)
محاسبۀ میزان دز پرتوهای ترمزی ناشی از الکترون ها در پرتودرمانی با الکترون در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک مهسا حسینی، سعید حمیدی، فتح الله محققی، ملیحه رستم پور، علی محمدی، زهرا غلامی (1393)
Optimization of the energy response of radiographic films by Monte Carlo method amir moslehi, Saeid Hamidi, G Raisali, fariba gheshlaghi (2010)
مقاله ارائه‌شده
Optimization of isfahan MNSR reactor neutron spectrum for use in boron neutron capture therapy mahdi monshizadeh, yaser kasesaz, H Khalafi, Saeid Hamidi (2011)
طراحی و ساخت آشکارساز سوسوزن لیتیوم شیشه ای سعید حمیدی، رسول جعفر جعفر زاده (1389)
شبیه سازی پاسخ انرژی فیلم رادیوگرافیکی Kodak type 2 بر اساس تعداد دانه های فعال شده هالید نقره در امولسیون غلامرضا رئیس علی، امیر مصلحی، سعید حمیدی، فریبا قشلاقی، وحیده عطائی نیا (1388)
بررسی اثر کاهش دز جذب شده در لبه های محصول بر نسبت یکنواختی دز و آهنگ تولید در سیستمهای پرتو دهی الکترونی غلامرضا رئیس علی، سعید حمیدی، وحیدرضا بابائی، سید محمودرضا تهامی (1388)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته