1403/01/30
سعید حمیدی

سعید حمیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر حفره های هوایی نواحی سر و گردن (سینوس ها) بر توزیع دوز رادیو تراپی به روش مونت کارلو و مقایسه با نتایج تجربی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
حفره های هوایی، روش مونت کارلو، توزیع دوز رادیوتراپی
سال 1394
پژوهشگران سعید حمیدی(استاد راهنما)، محمد رضا بیاتانی(استاد مشاور)، فاطمه سیف(استاد راهنما)، مریم کارگران(دانشجو)

چکیده

با توجه به وجود ارگانهای حساس و مهم در ناحیه سر و گردن، درمان تومورهایی که در این ناحیه قرار دارند، بسیار حائز اهمیت است. وجود حفره های هوایی از جمله سینوس ها، توزیع دوز رادیوتراپی را در این منطقه دچار اختلال می کند و مشکلاتی از جمله افزایش یا کاهش دوز تومور و پراکندگی پرتوها در این نواحی را به دنبال دارد. با توجه به افزایش روزافزون افراد مبتلا به سرطان، مطالعات مربوط به بررسی توزیع دوز به طراحی درمان مناسب و حفاظت بهتر بافت های سالم مجاور تومور کمک شایانی می کند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر سینوس های ماگزیلاری، فرانتال، اتموئید و اسفنوئید بر توزیع دوز رادیوتراپی و تغییرات دوزیمتریک در فانتوم آب به روش مونت کارلو بوده است.