1403/01/30
سعید حمیدی

سعید حمیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی و انتخاب گونه های گیاهی بیش انباشته سازایزوتوپ های غیر رادیواکتیو اورانیوم، سزیوم و استرانسیوم
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
پالایش گیاهی،ریزوفیلتراسیون،استحصال گیاهی،اورانیوم،استرانسیوم،سزیوم،بیش انباشته ساز
سال 1393
پژوهشگران سعید حمیدی ، مجید مهدیه ، محمدرضا سنگی

چکیده

پالایش گیاهی یک تکنولوژی پالایش نوین بر پایه گیاهی است که برای انواعی از مکانهای آلوده به رادیو نو کلئید بکار می رود...........