1403/01/25
محمدرضا سنگی

محمدرضا سنگی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8273-0346
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507288461
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری داروی کاپتوپریل با استفاده از تاثیر آن بر انباشتگی نانو ذرات نقره
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات نقره - کاپتوپریل
سال 1394
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، فرناز کاظم زاده(دانشجو)، محمدرضا سنگی(استاد مشاور)

چکیده

از انجا که بیماریهای قلبی و عروقی.....