1403/04/05
محمدرضا سنگی

محمدرضا سنگی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8273-0346
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507288461
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
میکرواستخراج فاز مایع یونی-مایع با کنترل دمایی و میکرواستخراج پخشی مایع یونی-مایع به کمک التراسونیک به منظور پیش تغلیظ مقادیر ناچیز کادمیم برای تعیین با اسپکترومتری جذب اتمی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
میکرو استخراج، مایع یونی، التراسونیک، پیش تغلیظ
سال 1391
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، محمدرضا سنگی(استاد مشاور)، مهدی اردلانی(دانشجو)

چکیده

میکرواستخراج فاز مایع یونی-مایع با کنترل دمایی و میکرواستخراج پخشی مایع یونی-مایع به کمک التراسونیک به منظور پیش تغلیظ مقادیر ناچیز کادمیم برای تعیین با اسپکترومتری جذب اتمی