1403/01/29
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر یون مس به اشکال مختلف......
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات اکسیدمس،کیلیت مس،جوانه زنی،لوبیا چیتی
سال 1393
پژوهشگران محمدرضا سنگی(استاد راهنما)، مجید مهدیه(استاد راهنما)، فرزاد بامداد(استاد مشاور)، آتنا بیات(دانشجو)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی.......