1403/01/29
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر نوع حلال استخراج کننده بر اندازه گیری مقادیر ناچیز کبالت (Ⅱ) پس از پیش تغلیظ توسط روش میکرواستخراج ریزقطره
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیش تغلیظ، میکرواستخراج ریزقطره، مایع یونی، مقادیر ناچیز
سال 1397
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، زهرا ایزدی(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش، تاثیر نوع حلال استخراج کننده جهت اندازه گیری مقادیر ناچیز کبالت (Ⅱ) در نمونه های آبی به روش میکرو-استخراج ریز قطره مورد بررسی قرار گرفته است. در این شیوه، کمپلکس آبگریز کبالت (Ⅱ) با آمونیوم پیرولیدین دی تیو کربامات توسط مایع یونی 1-اکتیل-3-متیل-ایمیدازولیوم هگزا فلوئورو فسفات [C_8MIM][PF_6] یا تترا کلرید کربن CCl_4 استخراج شده است.