1403/02/04
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر مایع یونی 1-هگزادسیل-3-متیل ایمیدازولیوم کلراید بر استخراج کادمیوم در محیط مایسلی تریتون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مایع یونی مایسل اسنخراج
سال 1391
پژوهشگران امیر رازیانی(دانشجو)، فرزاد بامداد(استاد راهنما)، محمدرضا سنگی(استاد مشاور)

چکیده

بررسی اثر مایع یونی 1-هگزادسیل-3-متیل ایمیدازولیوم کلراید بر استخراج کادمیوم در محیط مایسلی تریتون