1403/02/04
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر مایع یونی 1-هگزادسیل-3-متیل ایمیدازولیوم کلرید بر استخراج جیوه در محیط مایسلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مایعات یونی، مایسل، جیوه
سال 1389
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، محمدرضا سنگی(استاد مشاور)، معصومه امیرآبادی(دانشجو)

چکیده

بررسی اثر مایع یونی 1-هگزادسیل-3-متیل ایمیدازولیوم کلرید بر استخراج جیوه در محیط مایسلی