1403/02/29
فرهاد صبوری فر

فرهاد صبوری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7820-4615
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
جنگ و آسیب‌های زیست محیطی آن در دوره صفویه فرهاد صبوری فر، محمد حسن بیگی (1402)
جستاری در جشن های دینی و مذهبی در ایران عصر صفویه عبداله متولی، محمد حسن بیگی، فرهاد صبوری فر (1401)
اندیشه سیاسی محمد احمد خلف الله فرهاد صبوری فر، محمد حسن بیگی (1401)
مطالعات اسلامی در جهان معاصر عبدالواحد قادری، محمد حسن بیگی، فرهاد صبوری فر (1401)
Islamism and the Islamic Caliphate in Israr Ahmed’s Thoughts Mohammad Hasanbeigi, Farhad Sabouri far (2021)
A Review of Recreational and Joyful Traditional Celebrations ‎during the Safavid Era Abdollah Motavali, Mohammad Hasanbeigi, Farhad Sabouri far (2019)
MAZDAKISM AND ITS HISTORICAL PRINCIPALS فرهاد صبوری فر (1396)
بررسی تاریخی فرقه حروفیه فرهاد صبوری فر، جمال لطفی (1394)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
دانشگاه اراک در آئینه تاریخ شفاهی فرهاد صبوری فر، محمد حسن بیگی (1400)
تاریخ دانشگاه اراک ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، فرهاد صبوری فر، محمد حسن بیگی (1400)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی اقدامات سیاسی و اجتماعی و مذهبی دوران ابوالعباس سفاح نخستین خلیفه عباسی فرهاد صبوری فر، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، امیر حسین باقری شریف آبادی (1402)
ضبط و مصادره در دوران قاجار علی اصغر میرزایی، فرهاد صبوری فر، الهه رحیمی (1402)
ضبط و مصادره اموال در دوران قاجار علی اصغر میرزایی، فرهاد صبوری فر، الهه رحیمی (1402)
اقدامات سیاسی نظامی، اجتماعی و فرهنگی منصور خلیفه عباسی محمد حسن بیگی، فرهاد صبوری فر، نسرین فرهانی (1402)
بررسی اوضاع اقتصادی تیموریان بر پایه مسکوکات فرهاد صبوری فر، سمیرا هلاکوئی (1402)
بررسی جایگاه زن در دوران عباسیان از سال 132 تا 232 محمد حسن بیگی، فرهاد صبوری فر (1400)
بررسی تحولات علم پزشکی در عصر خلافت عباسی عبداله متولی، فرهاد صبوری فر (1400)
بررسی جایگاه و اهمیت سیاسی خراسان در حکومت صفویه عبداله متولی، فرهاد صبوری فر (1400)
بررسی ساختار دستگاه قضایی در دوران خلافت عباسی فرهاد صبوری فر، محمد حسن بیگی (1400)
کارکرد سیاسی اجتماعی اماکن مذهبی در دوره قاجار عبداله متولی، فرهاد صبوری فر (1399)
جوان و جوانی در دوره قاجاریه ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، فرهاد صبوری فر (1395)
ترور شخصیت در عهد خلفای عباسی فرهاد صبوری فر (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بررسی جایگاه تاریخی ارگ تهران و وجه تسمیه آن فرهاد صبوری فر، علی اصغر میرزایی (1395)