1403/04/04
فرهاد صبوری فر

فرهاد صبوری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7820-4615
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاریخ روابط پارسیان هند و زرتشتیان ایران
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
پارسیان هند، زرتشتیان، روابط
سال 1395
پژوهشگران فرهاد صبوری فر

چکیده

این کتاب پایان نامه دکتری اینجانب بوده است که در سال 1395 در انتشارات فروهر به چاپ رسیده است.