1403/04/04
فرهاد صبوری فر

فرهاد صبوری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7820-4615
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روانشناسی اجتماعی مردم ایران در زمان قاجار از دیدگاه سفرنامه نویسان غربی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روانشناسی اجتماعی، قاجار، دروغ و ریا
سال 1397
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)، فرهاد صبوری فر(استاد مشاور)

چکیده

جامعه ایران در دوره قاجاریه علیرغم تمدن و فرهنگ کهنسال دیرین تقریباً یک جامعه قرون وسطایی با تعصبات ملی و مذهبی شدید بر روح و فکر اکثریت قریب به اتفاق این جامعه بود، مردم سخت پای بند آداب و سنت و رسوم ملی و شعائر مذهبی خود بوده و از هر گونه نفوذ و تاثیر شیوه جدید زندگی و تمدن غرب برکنار مانده بودند. عدم تماس با اروپائیان، آنها را به پیروی از طریقه سنت، واداشته بود. اما بعد از جنگ های ایران و روس کم کم با اعزام عده ای از دانشجویان به فرنگ، تاسیس دارالفنون، ورود مستشاران و سیاحان اروپایی به ایران ایرانیان با مظاهر غربی آشنا شدند. اما سیاحان غربی، برخی نیز صرفاً مأمور سیاسی دولت های غربی بودند که مأموریت آنها بررسی نقاط ضعف و قدرت نیروی سیاسی و نظامی ایران بود، این گزارشگران نیز علاوه بر شرح و تدوین مأموریت خود، میزان نفوذ و محبوبیت یا تنفر مردم را از حاکمیت گزارش می کردند، از این رو، سفرنامه ها به موضوع ها و مطالبی اشاره دارند که در منابع تاریخی معمولاً به آن اشاره نشده و یا این که از دیدگاه مورخان دارای اهمیت نبوده است