1403/04/05
فرهاد صبوری فر

فرهاد صبوری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7820-4615
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مقایسه ای توجه شاهان صفویه و قاجاریه نسبت به شهر قم و جایگاه حرم حضرت معصومه س
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بررسی مقایسه ای توجه شاهان صفویه و قاجاریه نسبت به شهر قم و جایگاه حرم حضرت معصومه س
سال 1401
پژوهشگران فرهاد صبوری فر(استاد راهنما)

چکیده

شهر قم بهواسطهی وجود حرم حضرت معصومه (ع) یکی از این مراکزی بود که مورد توجه پادشاهان صفویه قرار گرفت و در طول حکمرانی این سلسله اقدامات گوناگون عمرانی در حرم مطهر صورت پذیرفت.