1403/04/04
فرهاد صبوری فر

فرهاد صبوری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7820-4615
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندیشه سیاسی محمد احمد خلف الله
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اسلام، اندیشه سیاسی، دین و دولت، محمد احمد خلف الله.ت
سال 1401
مجله پژوهش نامه تاریخ اسلام
شناسه DOI
پژوهشگران فرهاد صبوری فر ، محمد حسن بیگی

چکیده

محمد احمد خلف الله یکی از اندیشمندان معاصر مصری است که در قرن بیستم میلادی، یافته‌های ادبی و سیاسی خود از قرآن مجید را در محافل علمی و دانشگاهی مصر ارائه کرد. این پژوهش سعی دارد تا با واکاوی آثار سیاسی این متفکر و نقد و بررسی اندیشه سیاسی او در خصوص مفهوم اسلام، جایگاه دین و دولت را از دیدگاه او مورد مداقه قرار دهد. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ­گویی به این پرسش است که از دیدگاه خلف الله، اسلام به چه معناست و چه نوع رابطه‌ای میان دین و دولت وجود دارد؟ یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که خلف الله، اسلام را به دو مفهوم، یکی به عنوان دین و دیگری به مانند یک قلمرو سیاسی و قومی تفسیر کرده و در آثار و نوشته‌های خود بر جدایی ساحت دین و دولت از یکدیگر تأکید کرده است.