1403/04/04
فرهاد صبوری فر

فرهاد صبوری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7820-4615
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش و جایگاه تاریخی دریاچه خزر در توسعه پایدار زندگی ساکنان اطراف آن
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
دریاچه خزر ، توسعه پایدار ، مرزهای آبی ، مطالعات دریایی
سال 1393
پژوهشگران فرهاد صبوری فر

چکیده

چکیده مقاله: دریاچه خزر واحدی جغرافیایی است که درادوار مختلف نامهای گوناگونی به آن اطلاق شده است ساکنان کرانه های آن درطول تاریخ رویدادهای تلخ و شیرینی را پشت سرنهاده اند ازاقوام ساکن درکنار این دریاچه میتوان ازایرانیان خزران ترکان و روسها نام برد این دریاچه تا قبل ازفروپاشی اتحادجماهیر شوروی برطبق عهدنامه 1921و1940 به ایرانیان وروسها تعلق داشت درحالیکه همسایه شمالی حداکثر بهره برداری را ازدریامینمودند مادراین مسئله بی تفاوت بودیم تا اینکه مدعیان تازه ای دراطراف دریاچه پیدا شدند که هریک دراندیشه تملک بخشی ازاین دریاچه برامدند این دریاچه منشا مناقشات میان کشورهای پنج گانه حوزه آن و مداخلات کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ی بوده است آنچه این واحدجغرافیایی را به عرصه منازعات و کشمکش ها کشانده است منافع ژئواکونومیک کشورهای ساحلی آن است به گونه ای که با وجود بیش ازدودهه ازفروپاشی اتحادجماهیر شوروی بحث مربوط به مرزهای آبی آن سهم کشورها ازمنابع انرژی آن و دهه ها موضوع اقتصادی دیگر همچنان لاینحل مانده است دراین نوشتار ماجایگاه و نقش تاریخی دریاچه خرز و تاثیر آن برتوسعه پایدار مناطق اطراف آن را مورد بررسی قرارخواهیم داد