1403/04/04
فرهاد صبوری فر

فرهاد صبوری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7820-4615
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جایگاه یوز و کارکردهای آن در تاریخ ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
یوز یوزپلنگ فهد بارس (پارس) شکار
سال 1399
مجله پژوهشهاي ايرانشناسي
شناسه DOI
پژوهشگران فرهاد صبوری فر

چکیده

یوز یا یوزپلنگ از گونه های جانوری در خطر انقراض ایران است که نه تنها جزئی از تاریخ طبیعی این مرزوبوم به شمار می رود بلکه در تاریخ، فرهنگ و تمدن ما نیز نقش دارد. از همین رو پژوهش حاضر در نظر دارد تا با روشی تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع و مآخذ تاریخی، به جایگاه یوز در تاریخ ایران بپردازد و به این پرسش بنیادی پاسخ دهد که این گونه جانوری چه جایگاه و کارکردهایی در تاریخ ایران داشته است؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در تاریخ ایران از یوز به عنوان حیوان شکاری در مراسم شکار و بزم و رزم استفاده می شده و در پاره ای از موارد به عنوان هدیه و کالایی ذی قیمت به دربار شاهان ارسال می گردیده است. حتی در دوره ی مغول یوز را به عنوان مالیات ثابت از ولایاتی که این گونه جانوری در آن می زیست، دریافت می کردند. علاوه بر این ادبیات منثور و منظوم ما از یوز تأثیر پذیرفته و در امثال و اشعار، به یوز اشارات فراوانی شده است.