1403/04/04
فرهاد صبوری فر

فرهاد صبوری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7820-4615
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاحات ارضی در ایران ) با تأکید بر استان کهکیلویه و بویراحمد (
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اصلاحات ارضی، ایران، زارعان، کهگیلویه و بویراحمد، خوانین، مالکان، عشایر
سال 1395
پژوهشگران فرهاد صبوری فر(استاد مشاور)

چکیده

اصلاحات ارضی به عنوان اولین و مهم ترین اصل انقلاب سفید در سال های دهۀ 1340 ش. در کشور ایران به اجرا درآمد. پیش از اجرای اصلاحات ارضی زمینداری در ایران بر اساس سیستم سنتی ارباب و رعیتی بود. اجرای اصلاحات ارضی در کشور نه تنها موجب تقویت پایه های قدرت شاه می شد بلکه با اجرای چنین اصلاحاتی دولت ایران از حمایت های داخلی و خارجی نیز برخوردار می گردید. شروع اصلاحات ارضی در کشور مصادف با دورۀ نخست وزیری علی امینی بود. برنامه ی اصلاحات ارضی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در سه مرحلۀ قانونی در کشور اجرا گردید. توجه به قوانین اصلاحات ارضی تلاش دولت برای محدود شدن قدرت و نفوذ مالکان را آشکار می نماید اما در واقع دولت و تشکیلات دولتی قدرت و نفوذ خود را در روستاها گسترش دادند. در رسالۀ حاضر تلاش شده تا فرآیند و نحوه ی اجرای اصلاحات ارضی در استان کهگیلویه و بویراحمد و موانع وچالش های اجرای اصلاحات ارضی بررسی گردد. همچنین نتایج یا پیامدهای اجرای اصلاحات ارضی در این استان بررسی و تحلیل خواهد شد. خوانین و سران عشایر از مخالفان اصلی اجرای اصلاحات ارضی در این استان بودند. خوانین بویراحمد در مخالفت با اجرای اصلاحات ارضی به ایجاد شورش و نبرد مسلحانه با نیروهای دولتی پرداختند اما در نهایت شورش آنان توسط نیروهای ارتش سرکوب گردید. تأسیس فرمانداری کل کهگیلویه و بویراحمد به مرکزیت یاسوج و سرکوب دائمی و قطعی عشایر از جمله پیامدهای غائلۀ فارس و بویراحمد محسوب می شوند. با وجود مخالفت خوانین و سران عشایر اجرای طرح اصلاحات ارضی در استان کهگیلویه و بویراحمد با موفقیت همراه بوده و در مجموع اجرای آن در این استان منجر به نتایج مثبت و قابل توجه برای مردم این استان شد. اغلب روستاییان و عشایر از اجرای طرح اصلاحات ارضی و نتایج حاصل از آن رضایت دارند و اصلاحات ارضی را موجب رهایی از سلطه و نفوذ خوانین می دانند. با اجرای اصلاحات ارضی کشاورزی در این استان رونق گرفت و سطح زیر کِشت انواع محصولات باغی و زراعی نیز گسترش یافت.