1403/04/05
فرهاد صبوری فر

فرهاد صبوری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7820-4615
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ضبط و مصادره اموال در دوران قاجار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ضبط و مصادره اموال در دوران قاجار
سال 1402
پژوهشگران علی اصغر میرزایی(استاد راهنما)، فرهاد صبوری فر(استاد مشاور)، الهه رحیمی(دانشجو)

چکیده

ضبط و مصادره اموال در دوران قاجار