1403/04/04
فرهاد صبوری فر

فرهاد صبوری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7820-4615
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی زندگانی، آثار و اندیشه های دکتر عبدالکریم قریب
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
عبدالکریم قریب، پدر زمین شناسی، دانشگاه اراک، آثار و اندیشه ها
سال 1394
پژوهشگران فرهاد صبوری فر

چکیده

در این نوشتار بدنبال آن هستیم که از زندگانی و آثار و افکار مردی سخن بگوییم به نام دکتر عبدالکریم قریب. انسانی که علم و دانش را ارج می نهاد، آن سان که زندگی را. زنده یاد قریب سرگذشت نامه مستقلی از خود منتشر نکرده تا بتوان با مطالعه آن چند و چون زندگانی او را دریافت. به استثنای برخی دست نوشته ها و مصاحبه ها و مطالبی پراکنده در اثار او که نگارنده را در انجام این پژوهش مدد کرد. پرسش ما در این نوشتار چگونگی و چرایی خلق آثار دکتر قریب و نحوه شکل گیری اندیشه های اوست. در ابتدا با روش توصیفی- تحلیلی به بیان شرح زندگانی و آثار او می پردازیم، سپس در حد بضاعت خود افکار و اندیشه های وی را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم. هدف از این پژوهش بررسی آثار و اندیشه های دکتر قریب است.