1403/04/04
فرهاد صبوری فر

فرهاد صبوری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7820-4615
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و نقش جایگاه مجلس شورای ملی در فرایند مناسبات خارجی دوره_ی قاجارا (مجلس اول تا پنجم)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بررسی و نقش جایگاه مجلس شورای ملی در فرایند مناسبات خارجی دوره_ی قاجارا (مجلس اول تا پنجم)
سال 1399
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)، فرهاد صبوری فر(استاد مشاور)

چکیده

بررسی و نقش جایگاه مجلس شورای ملی در فرایند مناسبات خارجی دوره_ی قاجارا (مجلس اول تا پنجم)