1403/04/04
فرهاد صبوری فر

فرهاد صبوری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7820-4615
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تحولات لرستان از انقلاب مشروطیت تا پایان قاجاریه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
لرستان، قاجاریه، مشروطه
سال 1395
پژوهشگران فرهاد صبوری فر(استاد راهنما)

چکیده

اصولا یکی از وقایع مهم کشورمان در دوره معاصر،انقلاب مشروطیت است.در دوره قاجار به علت مشکلات داخلی وخارجی ،رشد آگاهی و بیداری ملت ایران ،وخامت اوضاع کشور وسلطه اجانب ،سرانجام مردم ایران –که ریشه بسیاری از مشکلات وعقب ماندگی کشور را ناشی از استبداد داخلی ونظام سیاسی ناکارآمدسلطنتی دیدند-به پاخواستند و خواستار حکومت مبتنی بر قانون و عدالت شدند ویکپارچه تصمیم گرفتند به استبداد چند هزار ساله شاهنشاهی پایان دهند وخواهان دولتی مبتنی بر قانون اساسی شدند.در این راه تمامی طبقات مردم اعم از روحانیون ،روشنفکران ،تجار،بازرگانان وتوده مردم شرکت داشتند.در این رساله سعی شده به روند حوادث لرستان در این برهه زمانی یعنی از انقلاب مشروطیت و حوادث مربوط به آن ونحوه برخورد حاکمان با مردم این سرزمین ،جنگ جهانی اول ومسائل مربوط به آن ودر آخر وقایع مربوط به سالهای آخر حکومت قاجارها و سالهایی که منجر به ظهور سلسله پهلوی شد ،پرداخته شود .مردم این سرزمین نیز مانند دیگر هموطنان در فراز و فرودهای حوادث هم دخیل بودند و هم از عواقب این حوادث بی تأثیر که نبودند بلکه حتی نسبت به دیگر شهرها و دیگر هموطنان دچار آسیب بیشتری شدند.سراسر این دوران به نقل از منابع بسیاری که روایت کرده اند پر از هرج ومرج و آشوب وناامنی بوده تا جایی که عده ای حتی مجبور به ترک دیار خود شده وآن جمعیتی هم که ماندند در فقر وفلاکت به سر برده و ناچارا دست به غارت اموال دیگران می زدند.مردم این منطقه از حاکمان خود بسیار ظلم وتعدی دیدند ولی با این وجود مردمی شجاع وجنگاور وغیرتمند بوده وبرای ناموس و وطن خود بسیار جانفشانی کرده اند.